En el cas que es produeixi una lesió d'un jugador, mentre es practica voleibol,  cal:

1- Omplir el parte de lesions ("declaració de sinistre") de la companyia asseguradora-  Catalana Occident.

El proporcionarà el delegat de l'equip presencialment o per correu electrònic. Un cop omplert, amb el segell del club i la signatura del delegat o d'un membre de la Junta, ja es pot anar a la Clínica. (si s'hi va sense la declaració de sinistre caldrà pagar una fiança que serà retornada en presentar tota la documentació que hem especificat).

Si és a Lleida, cal anar a la Clínica l'Aliança, si no, al web de la Companya, es poden consultar les clíniques en les que es rebrà assistencia sanitària a tota Espanya.

2. A la clínica li proporcionaran al jugador un "Informe d'assistència", una còpia del qual cal fer-la arribar al club,juntament amb el parte de lesions.

http://www.segurartic.com/