Preinscripció temp. 2021-22

DADES BANCÀRIES

Perquè la preinscripció sigui efectiva, cal realitzar una transferència de 20€ (en concepte de matrícula que ja no s'haurà de pagar al setembre) al nº de compte següent i enviar el justificant al correu: coordinacio.alpicat.va@gmail.com

ES0331400001910011220200

DADES DE SALUT

AUTORITZACIONS

ACCEPTACIÖ NORMES DEL CLUB

La inscripció d'un/a jugador/a al Club Alpicat Volei Ass, comporta l'acceptació de les normes de règim intern del Club per a la temporada 2020-21 que podeu consultar en el següent enllaç,(reglament de règim intern).

Gràcies per registrar-te.